Visa Mastercard Maestro PB blue ENvbvsc 86x47

  info@ktel-fokidas.gr

routes

Eratini - AthinaErateini - Athens

HOURS MON TUE WED THU FRI SAT SUN
09.40 + + + + + + +
14.30 + + + + + + +
17.00             +

Athens - Erateini

HOURS MON TUE WED THU FRI SAT SUN
07.30 + + + + + + +
10.30 + + + + + + +
15.00             +
17.30 + + + + +    

Design & Development by: IME Informatics

KTEL N. FOKIDAS 2017 ©